Série Kränzle Therm

Série Kränzle Therm Profesionální vysokotaké čističe horkovodní a parní Kränzle Therm a jejich přednosti.

Dokonalost, preciznost, inovace

Vysokotlaké horkovodní čistící přístroje Kränzletherm v sobě spojují velké množství technických inovací vyvinutých firmou Kränzle, které přispívají ke spolehlivému provozu, k bezpečnosti přístroje a v neposlední řadě zjednodušují i obsluhu a servis.

Přístroje Kränzle-therm pracují s mimořádnou provozní bezpečností, s ohledem na životní prostředí pracují čistě a tiše.

Přístroje Kränzle-therm ztělesňují nejnovější stav techniky a bezpečnosti.

Optická kontrola plamene

Přístroje Kränzle-therm s diesel ohřevem jsou vybaveny optickou kontrolou plamene (vyjímkou je therm CA). Nad spalovací komorou se nachází fotobuňka, která je spojena s centrální řídící elektronikou. Jakmile fotobuňka zaregistruje, že plamen hořáku zhasl, ačkoliv je přívod paliva v pořádku, uzavře se během krátké doby přívod paliva a na displeji termostatu se objeví chybové  hlášení (vyjímkou je therm CA/C).

Počítadlo provozních hodin

V digitálních termostatech vysokotlakých horkovodních čistících přístrojů Kränzle-therm je zabudováno počítadlo provozních hodin (vyjímkou je therm CA/C).

Stlačí-li se tlačítko °C nebo tlačítko % na dobu delší než 2 sekundy, objeví se na displeji po sobě vždy na dobu 5 sekund počet provozních hodin čerpadla a počet provozních hodin hořáku. Toto zobrazení zjednodušuje např. stanovení servisních intervalů.

Regulovatelný výkon hořáku

Přístroje Kränzle-therm s diesel ohřevem jsou vybaveny digitálním termostatem, který nyní umožňuje 2 druhy provozu (vyjímkou je therm CA/C):

Druh provozu 1: Termostatická regulace °C

Požadovaná hodnota teploty ve °C může být předvolena pomocí tlačítek (+ -). Termostat měří teplotu vody u výstupu z topné spirály a zapíná nebo vypíná hořák na základě předem zadaných hodnot. Změřená hodnota teploty vody ve °C se objeví na displeji (zobrazení skutečné hodnoty).

Druh provozu 2: Výkon hořáku %

Výkon hořáku v % může být předvolen pomocí tlačítek (+ -). Hořák je zapínán a vypínán na základě zadání požadovaných hodnot s příslušnou frekvencí.

Měří se teplota vody na výstupu topné spirály, která se v °C objeví na displeji (skutečná hodnota). Teplota vyplývá z právě nastavené hodnoty pracovního tlaku a výkonu hořáku, který je uveden na displeji.

Druh provozu 2 má oproti provozu 1 tu výhodu, že po určení parametrů může být teplota udržována na stejné úrovni s odchylkou +/- 1°C. A to i při provozu se sníženým tlakem vody a nízkou teplotou, tak jak je to např. potřebné při mytí zvířat. Všechny poslední zvolené hodnoty zůstanou v paměti termostatu.

Přístroje série therm CA a C jsou vybaveny analogovým otočným termostatem (regulační oblast 30 - 140°C).

Bezpečnostní zařízení

Ventil pro plynulou regulaci velikosti tlaku a množství vody. Tento ventil umožňuje i beztlaký bypasový provoz.

Bezpečnostní ventil, který chrání stroj před nepřípustně vysokým přetlakem.

Čidlo průtoku, které při nedostatku vody vypne naftový hořák a zabrání tak přehřátí topné komory.

Tlakový spínač, který řídí odpojení hořáku a povolí spalování pouze při dostupném pracovním tlaku.

Druhý speciální diferenciální tlakový spínač, který umožní automatické odpojení přístroje, pokud je pistole uzavřena na dobu delší než 30 sekund.

Nadproudová ochrana, která vypne přístroj při přehnaně vysokém příkonu nebo přetížení.

Veškeré komponenty se již milionkrát osvědčily u jiných přístrojů.

+420 353 220 334

Rychlý kontakt

+420 603 588 721
+420 603 165 979